Søndag d. 3. marts kl. 14.00 holder provst Hasse Neldeberg Jørgensen afskedsgudstjeneste i Askov kirke. Biskop Elof Westergaard vil også være til stede. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til kaffe på højskolen. Alle er velkomne.

Præstesituationen i Askov

Som det vil være fremgået af det foregående er provst Hasse Neldeberg Jørgensen fratrådt som provst for Malt provsti og sognepræst i Askov.

I skrivende stund er det endnu ikke afklaret om den nye provst også i fremtiden skal være bosiddende i Askov. Den ledige stilling er derfor endnu ikke opslået.

Biskoppen har derfor bedt mig om at fortsætte i min stilling som 50 % sognepræst i Askov sogn indtil udgangen af august (med mulighed for forlængelse). Desuden har vi fået en midlertidig deltidsansat vikarpræst. Hanne Eggers, der skal være sognepræst på 50 % i et halvt år. Hun skal desuden hjælpe i Gesten sogn 25 %.

Hanne Eggers blev indsat den 17. februar, hun er 67 år, hun er oprindeligt uddannet fysioterapeut, men har nu flere års erfaring som præst i diverse vikariater. Jeg håber Askov vil tage godt imod Hanne Eggers.

Merethe Jørgensen

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

OleAndreesen

Torsdag d. 27. sept. kl. 18.00 – 20.00 i Konfirmandhuset I samarbejde med Grundtvigsk Forum Askov og i anledning af den landsdækkende Samtaledag mødes vi til en drøftelse af spørgsmålet: ”Er du sikker?”. I dette tilfælde vælger vi at stille spørgsmålet omkring den nyhedsstrøm, der dagligt møder os. Det har altid været nødvendigt med en sund skepsis, når medierne har fortalt os, hvordan verden hænger sammen. Men den skepsis er blevet afløst af en næsten grundlæggende usikkerhed om, hvordan virkeligheden overhovedet ser ud, når debatten ekkoer af begreber som ”fake news” og ”løgnerpressen”. Vi har bedt journalist og linjefagslærer på Askov højskole, Ole Andreesen, om at lægge op til en samtale om, hvordan den usikkerhed i mediebilledet påvirker samfund, medier og mennesker. Ole Andreesen har bl.a. været lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

Der serveres sandwich og øl/vand undervejs