Søndag d. 6. maj

indbydes der, traditionen tro, til Rhodrodendronkirkefrokost i Konfirmandhuset efter gudstjenesten kl. 11. ”Kaffedamerne” står for traktementet.

 
I forbindelse med frokosten orienterer menighedsrådet om årets gang i 2017 i Askov kirke.