Den danske samlebog online - klik på bogen.  

Dagens tekst - klik på bogen. Bibel 

 

Kirkebil:
PM Taxi - tlf. 7536 2325 - bestilles senest kl. 18 dagen før gudstjenesten.
Kan også benytttes til sognemøder.