For elever der går i 6. klasse på Askov –Malt skole, som ønsker at blive konfirmeret i Askov kirke, er der konfirmandindskrivning for nuværende 6. B efter gudstjenesten søndag den 26. august ved Merethe Jørgensen og for nuværende 6.A søndag den 2. september ved Inge Klarlund Bach ( husk dåbsattest). Ved konfirmandindskrivningen vil I få udleveret en seddel med praktiske oplysninger og vigtige datoer. 
 
Konfirmandundervisningen begynder tirsdag den 4. september, kl. 8.00 i Askov kirke.