Søndag d. 3. marts kl. 14.00 holder provst Hasse Neldeberg Jørgensen afskedsgudstjeneste i Askov kirke. Biskop Elof Westergaard vil også være til stede. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til kaffe på højskolen. Alle er velkomne.

Præstesituationen i Askov

Som det vil være fremgået af det foregående er provst Hasse Neldeberg Jørgensen fratrådt som provst for Malt provsti og sognepræst i Askov.

I skrivende stund er det endnu ikke afklaret om den nye provst også i fremtiden skal være bosiddende i Askov. Den ledige stilling er derfor endnu ikke opslået.

Biskoppen har derfor bedt mig om at fortsætte i min stilling som 50 % sognepræst i Askov sogn indtil udgangen af august (med mulighed for forlængelse). Desuden har vi fået en midlertidig deltidsansat vikarpræst. Hanne Eggers, der skal være sognepræst på 50 % i et halvt år. Hun skal desuden hjælpe i Gesten sogn 25 %.

Hanne Eggers blev indsat den 17. februar, hun er 67 år, hun er oprindeligt uddannet fysioterapeut, men har nu flere års erfaring som præst i diverse vikariater. Jeg håber Askov vil tage godt imod Hanne Eggers.

Merethe Jørgensen